En liten bit av Sverige | Logotyp

En_liten_bit-logo_100mm_CMYK2

Logotyp och varumärkeskoncept för Rusta. Skapat tillsammans med Ida Wahlström, Kajsa Öijerholm och Josefin Hill.