Globen 20 år | Utställning

Globen firade 20 år med ett utomhusevent samt en utställning som stod öppen under några månader. Hela Globens historia fanns att läsa i de 12 montrarna.

GlobeExpo1

GlobeExpo2

Globen2

 

Kund: Globe Ericsson, Byrå: Imagine